Seurakuntatyö

Tuusulan Helluntaiseurakunnan keskeisimpänä tehtävänä on evankeliumin julistaminen
Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta sekä uskovien kristittyjen uskon vahvistaminen ja opetuslapseuttaminen.

Seurakuntatyön osa-alueiden kuvaukset löydät tältä sivustolta.

Raamattu

JUMALAN SANAN OPETTAMINEN JA JULISTAMINEN

Apostolisessa opetuksessa ja uskovien kristittyjen keskinäisessä yhteydessä pysyminen, Pyhällä Hengellä täyttyminen, ehtoollisen viettäminen, yhteisestä uskosta kasvaminen, yhdessä rukoileminen, lähimmäisen palveleminen ja Jeesuksesta Kristuksesta todistaminen kuuluvat uskovan kristityn uskonelämään ja kasvuun Kristuksessa. Kaikki tämä tapahtuu Herran Jeesuksen Kristuksen lupaukseen mukaan siellä, missä ”…kaksi tahi kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä.” (Matteus 18:20).

Uskovien kristittyjen opetuslapseuttamiseksi ja uskon vahvistamiseksi sekä uskosta osattomien Jumalan yhteyteen saattamiseksi seurakunta julistaa Jumalan valtakuntaa ja opettaa Herran Jeesuksen Kristuksen tuntemista (Apt. 28:31). Tämän tehtävän toteuttamiseksi seurakunnassa ovat käytössä hengelliset palvelusvirat (Ef. 4:11-16) ja Pyhän Hengen armolahjat. Seurakunta järjestää monipuolista Jumalan Sanan opetusta ja julistusta Tuusulassa, koska: ”…häntä me julistamme, neuvoen jokaista ihmistä ja opettaen jokaista ihmistä kaikella viisaudella, asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa.” (Kol 1:28).

Jumalan Sanan opetusta ja julistusta järjestämme mm. Jumalanpalveluksissa, Avoimessa Raamattukoulussa, Raamattukahvilassa sekä Sanan ja Rukouksessa illoissa. Lisätietoa seurakunnan hengellisistä tilaisuuksista saat täältä.

RUKOILEMINEN

Uskovan kristityn elämässä rukoileminen on sydämen asia. Rukouksen tulee lähteä aina sydämestä. Rukouksessa Kaikkivaltias Jumala ja Hänen lapsensa ovat sydämen yhteydessä Jeesuksessa Kristuksessa. Taivaallinen Isä tuntee lapsensa sydämen ja lapsi oppii tuntemaan Isänsä sydämen. Rukouksessa Jumalan läsnäolo valtaa rukoilijan. Rukoilevaa Herra johdattaa läpi elämän olosuhteiden: ”Tien aukaisija käy heidän edellänsä; he aukaisevat tiensä, kulkevat portille ja lähtevät siitä ulos. Heidän kuninkaansa käy heidän edellään, ja Herra heitä johdattaa.” (Miika 2:13). Siksi ”Odota Herraa. Ole luja, ja vahva olkoon sinun sydämesi. Odota Herraa.” (Psalmi 27:14)

Lähimmäisen asioiden kantaminen rukouksessa Jumalalle on tehtävä, johon jokainen uskova kristitty on kutsuttu palvelemaan lähimmäistään: Kantakaa toistenne kuormia, ja niin te täytätte Kristuksen lain.” (Gal 6:2). Henkilökohtainen esirukouspalvelu toimii kaikissa seurakuntamme tilaisuuksissa. Voit jättää myös esirukouspyynnön seurakunnalle sivustomme kautta tästä.

Rukous on uskovan kristityn elämässä keskeinen asia, jota Raamattu kehottaa tekemään jatkuvasti, myös yhdessä seurakuntana (1Tim. 2:1-4). Siksi järjestämme mahdollisuuden kokoontua yhteiseen rukoukseen viikoittain, erityisesti Sanan ja Rukouksen iltoihin. Tule rukoilemaan Häntä, joka voi meitä auttaa!

Rukous_2
Kastaminen

KASTEELLE JEESUSTA SEURATEN

HERRAN JEESUKSEN KRISTUKSEN OPETUSLAPSEKSI

Halu mennä kasteelle on seurausta sydämen elävästä uskosta Herraan Jeesukseen Kristukseen. Jeesuksen sanojen mukaan pelastuksessa usko ja kaste kuuluvat yhteen,  ”Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.” Markus 16:16.

Jeesuksen antama kastekäsky on tarkoitettu Hänen seuraajilleen, Jumalan Pyhästä Hengestä uudestisyntyneille uskoville kristityille. Kasteessa jätetään vanha elämä kasteen hautaan ja pyydetään hyvä omatunto Jumalalta Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta (1Piet 3:21). Samalla tunnustetaan ja vahvistetaan uskovan kristityn ja Jumalan välinen suhde sekä näkyväisen että näkymättömän maailman edessä. Kasteessa tunnustaudutaan seurakunnan edessä Herran Jeesuksen Kristuksen opetuslapseksi ja seuraajaksi sekä liitytään seurakunnan jäseneksi.

Lisätietoa kasteesta ja kasteelle menemisestä saat seurakunnan vanhimmistolta.

PYHÄLLÄ HENGELLÄ TÄYTTYMINEN

Lupaus Jumalan Pyhästä Hengestä täyttymisestä on annettu kaikille uuden liiton ajan uudestisyntyneille uskoville kristityille: Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva.” (Joh 14:16-17). 

Ne jotka odottavat ja janoavat tulla sydämessään täytetyksi Jumalan Pyhällä Hengellä, voivat kiitoksella rukoillen ja anoen tämän tapahtuvan: ”Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti.” (Apt 4:31).

Pyhän Hengen täyteys (kaste) kuuluu kaikille uudestisyntyneille uskoville kristityille. Pyhän Hengen täyttymisessä uskova kristitty saa voiman olla Jeesuksen Kristuksen todistaja (Apt 1:8). Pyhän Hengen tulon nähtävänä ja kuultavana merkkinä ovat mm. vieraat kielet: ”Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi.” (Apt 2:4)

Lisätietoa Pyhällä Hengellä täyttymisestä saat seurakunnan vanhimmistolta.

Pyhällä_Hengellä_täyttyminen
Sielunhoito

SIELUNHOITO

Jumala tuli ihmiseksi Jeesuksessa Kristuksessa. Hän tietää, missä tilanteessa apua tarvitseva ja kärsivä ihminen on ja voi sen vuoksi auttaa häntä. Kärsivän ihmisen sielunsa toivon laittaminen kirkastettuun Herraan Jeesukseen Kristukseen ja Häneen perustuva edessä oleva toivo on ihmisen ”sielun ankkuri, varma ja luja, joka ulottuu esiripun sisäpuolelle asti” Hebr. 6:18-20. (E.E.)

Luomistyössään Jumala puhalsi ihmiseen elämän hengen, jonka seurauksena hänestä tuli elävä sielu (1Moos 2:7). Sielu on ihmisen  tunne-elämän keskus, josta ovat lähtöisin mm. ilo, rakkaus, tuska, pelot, murheet, masennus jne. Kärsivän ihmisen sielunhoidossa tarvitaan kärsivän ihmisen rinnalle ihmistä, jolla on elävä yhteys ihmisen maailmaan ja elävä yhteys Jumalan maailmaan. Siinä Jumala toimii ja ihminen paranee ja tekee parannuksen. Näin ihminen on tullut sielunsa paimenen Herran Jeesuksen Kristuksen parantamaksi. Sillä te olitte ”eksyksissä niinkuin lampaat”, mutta nyt te olette palanneet sielujenne paimenen ja kaitsijan tykö.” 2Piet 2:25

Lisätietoa seurakunnassa tehtävästä sielunhoidosta saat seurakunnan vanhimmistolta ja nimetyiltä seurakuntapalvelijoilta.

JÄSENILLE

AVIOLIITTOON SIUNAAMINEN

KOHTI YHTEISTÄ ELÄMÄÄ AVIOLIITOSSA

Luomistyössään Jumala loi miehen ja naisen omaksi kuvakseen ja toisiaan varten, ”Luoja jo alussa ’loi heidät mieheksi ja naiseksi” Matteus 19:4. Avioliitto on tarkoitettu miehen ja vaimon yhdeksi tulemista ja uuden yhteisen elämän aloittamista varten, ”’Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi” Matteus 19:5. Avioliitto on Jumalan säätämä ja Hänen tahdon mukainen asia, jonka Hän haluaa vahvistaa ja siunata, ”Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako.” Matteus 19:6.

Lisätietoa avioliittoon siunaamisesta ja siihen liittyvistä käytännöistä saat seurakunnan vanhimmistolta (Huom! Vain seurakunnan jäsenille).

Avioliitto
Lapsen_siunaaminen

LAPSEN SIUNAAMINEN

Lapsen syntymä perheeseen on ilon juhla.

Jumala on antanut vanhemmille ja lapselle elämän lahjan, jonka Hän haluaa siunata. Jeesus sanoo: ”Sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkääkä estäkö heitä, sillä senkaltaisten on Jumalan valtakunta…Ja hän otti heitä syliinsä, pani kätensä heidän päällensä ja siunasi heitä”. Markus 10:13-16.

Lapsen siunaaminen on hänen elämänsä luovuttamista Jumalan huolenpitoon ja varjelukseen, kunnes hän eräänä päivänä hän ymmärtää syntisyytensä Jumalansa edessä ja voi tehdä oman henkilökohtaisen uskonratkaisun ja lähteä seuraamaan Jeesusta Kristusta.

Lisätietoa lapsen siunaamisesta saat seurakunnan vanhimmistolta (Huom! Vain seurakunnan jäsenille).

LÄHEISEN KUOLEMA

HAUTAAN SIUNAAMINEN

Läheisen kuolemassa on tullut Jumalan asettama elämän ajallinen raja vastaan. Läheinen on nukkunut pois ja tänne jääneillä on suru läsnä. Jumala lohduttaa Sanallaan surun keskellä olevia: ”Jeesus sanoi; Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole” (Joh 11:25-26). Elämän ylösnousemuksessa jälleennäkemisen toivo Kristuksessa on olemassa (1Kor 15:24-24).

Lisätietoa hautaan siunaamisesta ja siihen liittyvistä käytännöistä saat seurakunnan vanhimmistolta (Huom! Vain seurakunnan jäsenille).

bg-5.jpg
Musiikki_2

MUSIIKKI SEURAKUNNASSA

Seurakunnan musiikki on sisällöltään julistavaa, evankelioivaa, hoitavaa, ylistävää ja palvovaa. Musiikin tuottamisessa käytetään erilaisia instrumentteja ja kokoonpanoja.

Musiikki palvelee seurakunnan tilaisuuksissa tarkoitusta, jossa se on yhtenä tasapainoisena osana yhteistä Jumalanpalveluselämän kokonaisuutta. Seurakunnan osallistuessa yhteisiin lauluihin Pyhä Henki toimii ja Jumalan läsnäolo on sydämiä avaavaa Jumalan Sanalle.

Seurakunnan musiikissa palvelemisen toiminta-ajatus lähtee Raamatusta: ”…vaan täyttykää Hengellä, puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle, kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.” (Ef. 5:20-19).

Lisätietoa musiikissa palvelemisesta saat seurakunnan musiikkivastaavalta (Huom! Vain seurakunnan jäsenille).