Jäsenyys

Seurakunnan jäsenyys

Tuusulan Helluntaiseurakunta on Herran Jeesuksen Kristuksen seurakunta. Se on näkyvä kappale Jumalan valtakuntaa tässä ajassa ja se kuuluu Kristuksen maailmanlaajuiseen seurakuntaruumiiseen itsenäisenä paikallisseurakuntana.

Tuusulan Helluntaiseurakunnan jäsenistö muodostuu Herraan Jeesukseen Kristukseen uskovista ja kastetuista, Jumalan valmistaman pelastuksen vastaanottaneista ja Jumalan Pyhästä Hengestä uudestisyntyneistä kristityistä ihmisistä.

Tuusulan Helluntaiseurakunnan jäsenyys edellyttää aina henkilökohtaista uskoa ja kastetta Herraan Jeesukseen Kristukseen. Paikallisseurakunnan jäsenyhteyteen voidaan liittyä tai se voidaan päättää seuraavin perustein:

Kasteen kautta

Tuusulan Helluntaiseurakunnan jäseneksi liitytään ensisijaisesti kasteen kautta. Ihminen, joka on tehnyt parannuksen synneistään, uudestisyntynyt Pyhästä Hengestä ja tullut henkilökohtaiseen uskoon Herraan Jeesukseen Kristukseen, voidaan liittää henkilökohtaisen uskoontulon todistuksen antamisen ja aikuiskasteen kautta seurakunnan jäseneksi. Kaste suoritetaan veteen upottamalla Jeesuksen antaman esimerkin mukaisesti. Seurakuntaan liittyminen edellyttää kaste- ja jäsenkeskustelua seurakunnan vanhimmiston kanssa.

Henkilökohtaisen todistuksen kautta

Tuusulan Helluntaiseurakuntaan jäseneksi liittyminen voi tapahtua myös henkilökohtaisen todistuksen kautta. Ihminen, joka on Pyhästä Hengestä uudestisyntynyt, Herraan Jeesukseen Kristukseen uskova ja kastettu (babtistinen kaste), voidaan erillisen harkinnan perusteella liittää seurakunnan jäseneksi. Seurakuntaan liittyminen edellyttää jäsenkeskustelua seurakunnan vanhimmiston kanssa sekä henkilökohtaisen uskoontulemisen ja kasteella käynnin todistusta seurakunnalle.

Siirtotodistuksen kautta

Tuusulan Helluntaiseurakuntaan voidaan liittyä niistä kristillisistä seurakunnista, jotka omaavat apostolisen opetuksen sekä babtistisen kasteen. Seurakuntaan liittyminen edellyttää jäsenkeskustelua seurakunnan vanhimmiston kanssa. Siirtotodistus on seurakuntien välinen hallinnollinen dokumentti, joka toimitetaan suoraan lähtevästä seurakunnasta saapuvaan seurakuntaan. Siirtotodistusta ei luovuteta henkilölle itselleen.

Jäsenyyden päättäminen

Tuusulan Helluntaiseurakunnan jäsenyys voidaan päättää jäsenen omasta tahdosta tai seurakunnan päätöksellä. Jäsenen muuttaessa paikkakuntaa toimitetaan siirtotodistus vastaanottavaan seurakuntaan. Muissa tapauksissa toimitetaan todistus jäsenyyden päättymisestä jäsenelle. Kaikissa tapauksissa jäsenyyden päättäminen edellyttää jäsenkeskustelua seurakunnan vanhimmiston kanssa.