Tähän uskomme

Tämä Tuusulan Helluntaiseurakunnan opillinen lausunto heijastaa laajaa ja valtavirtaista, konservatiivista
evankelisuutta, joka on Raamatun opetusten mukaista ja joka on kestänyt ajan sekä historian koettelemukset.

Vahvistamme seuraavat uskomme pääkohdat:

THSRK_Logo_2020_cross

1. Pyhä Raamattu on Jumalan Sana

Uskomme, että Pyhä Raamattu on Jumalan Pyhän Hengen inspiroima Jumalan Sana ja että Pyhä Henki vaikutti ja ohjasi Jumalan miehiä kirjoittamaan Raamatun kirjoitukset. Raamattu on sen vuoksi alkuperäisessä kirjoituksessaan virheetön ja sillä on korkein arvovalta. Jumala on säilyttänyt yliluonnollisesti Raamatun. Se on uskonelämän ainoa ja viimeinen auktoriteetti, joka antaa rohkaisua, opastusta, lohdutusta ja ohjeita vanhurskauden harjoittamiseen. Pyhä Raamattu, Jumalan Sana on uskomme ja opetuksemme ainoa perusta.

(2. Tim. 3: 16-17; 2. Piet. 1: 20-21)
THSRK_Logo_2020_cross

2. Jumalan kolminaisuus

Uskomme, että On yksi, iankaikkinen Jumala kolmessa persoonassa: Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Jumala on taivaan ja maan luoja.

(5. Moos. 6: 4; Matt. 28:19; Joh. 1:14, Joh. 10:30; 2. Kor. 13:13).

 

Isä Jumala – Uskomme, että Isä Jumala on kolminaisuuden ensimmäinen persoona ja iankaikkinen, muuttumaton kaikkivaltias, kaikkitietävä, viisas, kaikkia rakastava, täysin oikeudenmukainen ja täydellisesti pyhä, maailmankaikkeuden suvereeni hallitsija ja ylläpitäjä. Hän on meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen Isä ja kaikkien uudestisyntyneiden uskovien kristittyjen Isä.

(1. Moos. 1: 1; Ef. 4: 6; Joh. 1: 12-13, Joh. 5: 19-21, Joh. 17: 1-5; Jes. 40: 21-28, Jes. 43: 10-13, Jes. 46: 8-11; Room. 8: 14-16)

 

Poika Jumala – Uskomme, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi ihmiseksi neitsyt Mariasta ja eli synnittömän elämän opettaen ja tehden tunnustekoja. Viattomalla ristinkuolemallaan Jeesus Kristus sovitti koko maailman synnin, nousi kolmantena päivänä kuolleista ja astui ylös taivaaseen istuen Isän oikealle puolelle. Sovitustyöllään Jeesus Kristus vapautti Häneen uskovat synnin, kuoleman ja Saatanan vallasta. Uskomme, että Jeesus Kristus palaa takaisin maan päälle kuninkaana perustamaan Valtakuntaansa ja hallitsemaan sitä. Hän tulee päättämään ihmiskunnan historian ja toteuttamaan Jumalan ilmoittamat tuomiot. Tämä on Raamatun Uuden Testamentin keskeinen sanoma. Jätämme yksityiskohdat ja aikataulut Kaikkivaltaan ja kaikkitietävän Jumalan käsiin.

(Joh. 1: 1,14,18; Joh. 3:16; Luuk. 1: 30-35; Fil. 2: 5-8; Kol. 2: 3,9; Mark. 10:45; Apt. 2: 22-24; Joh. 1:29; Room. 3:25 -26; Hepr. 10: 5-14; 1. Piet. 2:24, 1. Piet. 3:18; Joh. 20:20; Fil. 3: 20-21; Hepr. 1: 3; Room. 8:34; 1. Joh. 2: 1; Apt. 1:11; Hepr. 9:28; 1. Te. 4: 13-18; 2 Tes. 2: 7; Matt. 24:44; Ilm. 19: 11-21; Ilm. 21 -22)

 

Pyhä Henki Jumala – Uskomme, että Pyhä Henki on kolminaisuuden kolmas persoona. Hänet lähettiin Jumalan lupauksen mukaan Helluntaipäivänä maailmaan kirkastamaan Kristusta, voimaksi Häneen uskoville ja antamaan ihmisille mahdollisuuden ottaa vastaan Kristuksen valmistama pelastus. Hän näyttää todeksi ihmisessä olevan synnin, vaikuttaa halun parannuksen tekemiseen ja uudestisynnyttää hänet. Uudestisyntymisessä ihmisestä tulee uusi luomus, Pyhän Hengen temppeli ja hänet liitetään Kristuksen ruumiiseen. Pyhä Henki täyttää uskovan, jonka seurauksena uudestisyntynyt uskova kantaa Pyhän Hengen hedelmää ja antaa hänelle voiman vastustaa kiusauksia ja syntiä mahdollistaen pyhityselämän (kilvoituksen). Uskomme, että Pyhä Henki opettaa uskovia Jumalan Sanaa käyttäen ja antaa uskoville hengellisiä armolahjoja seurakunnan rakentamiseksi niin kuin apostolien aikana. Pyhä Henki on uskovan pelastuksen takaava sinetti lunastuspäivänä.

(1. Kor. 13: 8, 1 Kor. 14:22; Joh. 16: 7-8; 1 Kor. 6:19, 1. Kor. 12:13; Ef. 1: 13–14, Ef. 4:30; Gal. 5: 16–17, Gal. 5:22–23; Room. 8: 5–13; 1. Piet. 4: 10-11; Room. 12: 3-8)
THSRK_Logo_2020_cross

3. Ihminen

Uskomme, että Jumala loi ihmisen; mieheksi ja naiseksi, omaksi kuvakseen ja yhteyteensä. Alun perin ihminen luotiin kunnioittamaan Jumalaa, palvomaan ja palvelemaan Häntä ja olemaan Hänen kanssaan yhteydessä, mutta syntiinlankeemuksessa ihminen joutui eroon Jumalasta. Sen vuoksi Jumalasta erossa oleva ihminen on kykenemätön palaamaan sellaisenaan takaisin Jumalan yhteyteen, koska hän on tottelematon, synnin turmelema ja kykenemätön pelastamaan itsensä omien ansioiden tai ponnistelujensa kautta. Ainoastaan tekemällä parannuksen synneistään ja uskomalla syntiensä sovittajaan Herraan Jeesukseen Kristukseen ihminen saa lahjaksi vanhurskauden ja uudestisyntyy Jumalan lapseksi.

(1. Moos. 1:26, 1. Moos. 2: 7-17, 1.Moos. 3: 17-24; Jes. 59: 1-2; Room. 3: 9-19,23, Room. 5: 8; Luuk. 18: 26-27; Ef. 2:13)
THSRK_Logo_2020_cross

4. Saatana

Uskomme, että Saatana on todellinen henkiolento, pahan persoona ja pahaan viettelijä tekeytyen valkeuden enkeliksi. Hän on valehtelija ja kaiken valheen isä. Hän on langennut enkeli, jolle on annettu Jumalan luvalla maan väliaikainen rajoitettu hallintavalta. Jeesuksen Kristuksen täydelllisen sovitustyön kautta Saatana hävisi sodan Jumalaa vastaan. Jumala on lykännyt hänen lopullisen tuomionsa tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen. Silloin hänet ja hänen enkelinsä heitetään iankaikkiseen tulijärveen. Sillä välin hän eksyttää maailmassa olevia ihmisiä iankaikkiseen kadotukseen Helvettiin ja pyrkii perustamaan valtakuntansa maan päälle, jotta voisi häpäistä ja pilkata Jumalaa sekä kiusata, syyttää, vahingoittaa ja tuhota uskovia kristittyjä. Uskova kristitty voi vastustaa häntä vain uskon kautta Jumalan Sanalla ja luottamalla Pyhän Hengen voimaan.

(1. Moos. 3: 1-5; Jes. 14: 12-17; Hes. 28: 11-19; Job 1-2; 1 Joh. 5:19; 2 Kor. 11:14; 1. Tim. 3: 6; 1. Pet. 5: 8-9; Jaak. 4: 7; Ilm. 12: 9, Ilm. 20: 1-3, Ilm. 7:10)
THSRK_Logo_2020_cross

5. Pelastuminen

Uskomme, että Jeesuksen Kristuksen ristillä vuodattama veri on ainoa perusta syntiemme sovitukseen. Tämä sovitus ja Jumalan lahjoittama pelastus voidaan saada ainoastaan Pyhän Hengen työnä ihmisessä. Uskomme, että ihminen pelastuu yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen kautta. Pelastus on täysin Jumalan lahja. (Lue lisäksi yllä Jumalan Poika ja Pyhä Henki -kohdat)

(Ef. 1: 7, 13-14; Joh. 1: 12-13, Joh. 3: 1-7, Joh. 3:14-16; 2 Kor. 5: 17; Room. 1:16, Room. 10: 9-10; Ef 2: 8-10; Room. 8: 14-17, Room. 8:31-39; Joh. 10: 27-29, Room. 14: 6 ; Apt. 26:20; 1. Piet. 1: 3-5)
THSRK_Logo_2020_cross

6. Kristityn elämä

Uskomme, että uudestisyntynyt kristitty on tarkoitettu elämään pyhää elämää Pyhän Hengen täyteydessä Hengen hedelmää kantaen. Uskovan kristityn tulisi elää Kristukselle, ei itselleen. Hänen tulisi käyttää hengellisiä lahjojaan seurakunnan rakentamiseksi ja olla toteuttamassa Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä. Näin eläen arjessa uskova tekee hyviä töitä kantaen hedelmää Jumalan kunniaksi. Jumalan Sanaan sitoutunut Pyhä Henki haluaa muuttaa uskovaa päivä päivältä Kristuksen kaltaisuuteen. Tätä uskovan elämää kutsumme pyhityselämäksi (kilvoitteluksi).

(Gal. 2:20; 1. Pet. 1: 15-16, 1. Piet. 2:11; 2. Kor. 5: 14-15; Room. 6: 11-13 ; Ef. 2:10, Ef. 4: 11–12, Ef. 4: 22–24; 1. Piet. 4: 10-11; Apt. 1: 8; Matt. 28: 18-20; Kol. 1:10 ; Joh. 15: 8, 16)
THSRK_Logo_2020_cross

7. Seurakunta

Uskomme, että seurakunta on Kristuksen perustama ja johtama, apostolien opetukselle rakennettu uskovien yhteisö (Kristuksen ruumis). Kaikki Jumalan Pyhästä Hengestä uudestisyntyneet uskovat kaikkialla ja kaikkina aikoina kuuluvat yhteen ja yhteiseen seurakuntaan, joka näkyvällä tavalla ilmenee paikallisseurakuntana. Herra Jeesus Kristus käski seurakuntaansa tekemään kaikista kansoista opetuslapsia, kastamaan ja opettamaan heitä. Seurakunta on hengellinen, yleinen papisto, jonka tehtävänä on palvellen Herraa tehdä Jeesus Kristus todelliseksi ympärillään olevalle yhteiskunnalle.

(Apt. 1: 8; 1 Kor. 12: 12-27; Ef. 1: 20-23, Ef. 4: 1-6, Ef. 4: 12-16; Matt. 28: 18-20; Joh. 17; Kol. 1: 24-29)
THSRK_Logo_2020_cross

8. Kaste

Uskomme, että Jeesuksen asettama kaste liittyy Jumalan pelastustyöhön. Kaste kuuluu pelastuneille, Jumalan Pyhästä Hengestä uudestisyntyneille Jeesukseen Kristukseen uskoville kristityille. Pelkkä ulkonainen, uskosta ja pelastuksesta irrallaan oleva kastetoimitus ei voi pelastaa ketään. Vain Jeesus Kristus voi pelastaa ylösnousemuksensa ansiosta. Kasteessa uudestisyntynyt uskova kristitty kastetaan Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Kaste toimitetaan uskovalle Herran Jeesuksen Kristuksen käskystä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen veteen upottamalla. Uskova kastettu kristitty liitetään paikalliseen seurakuntaan.

(Luuk. 16:16, Apt. 2:38,41, Room. 6:3-4, Gal 3:27, Ef. 4:5, Kol 2:12, 1.Piet. 3:21)
THSRK_Logo_2020_cross

9. Ehtoollinen

Uskomme, että ehtoollinen on Herran Jeesuksen Kristuksen seuraajilleen asettama muisto- ja yhteysateria, jossa hän on uskon kautta itse läsnä. Ehtoollinen julistaa Jeesuksen sovitustyötä ja on osallisuutta hänen kuolemaansa ja ylösnousemukseensa julistaen Hänen takaisin paluutaan.

(Mat. 26:26-28, Mark. 14:22-25, Luuk. 22:14-20, 1Kor. 11:23-29)
THSRK_Logo_2020_cross

10. Ylösnousemus

Uskomme, että kaikki ihmiset kokevat ruumiillisen ylösnousemuksen. Vanhurskaat nousevat elämän ylösnousemuksessa ja jumalattomat tuomion ylösnousemuksessa. Uskomme, että Jeesus Kristuksen palatessa luomakunta ennalleen asetetaan ja Jumalan valtakunta perustetaan maan päällle. Herra Jeesus Kristus tulee kuninkaana hallitsemaan koko maailmaa. Tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen Jumala luo uuden taivaan ja uuden maan. Tämä on vanhurskaiden ikuinen osa.

(Joh. 5:24-30, Joh. 11:25, Apt. 24:15, Ilm. 20:1-15, 1.Tes. 4:13-17, Ilm. 21:1-8, Dan.12:2-3)