Tietoa seurakunnasta

THSRK_logo_2016

Seurakunta lyhyesti

Tuusulan Helluntaiseurakunta on Herran Jeesuksen Kristuksen seurakunta. Se on näkyvä kappale Jumalan valtakuntaa tässä ajassa ja se kuuluu Kristuksen maailmanlaajuiseen seurakuntaruumiiseen. Seurakunnan jäsenistö muodostuu Herraan Jeesukseen Kristukseen uskovista ja kastetuista, Jumalan valmistaman pelastuksen vastaanottaneista ja Jumalan Pyhästä Hengestä uudestisyntyneistä kristityistä ihmisistä.

Tuusulan Helluntaiseurakunnan Jumalan valtakunnan evankeliumintyö perustuu Raamatun mukaiseen apostoliseen opetukseen ja paikallisseurakuntamalliin sekä Jeesuksen Kristuksen seurakunnalle antaman lähetyskäskyn toteuttamiseen kotimaassa ja kansainvälisesti.

Tuusulan Helluntaiseurakunta on perustettu vuonna 1986 ja se on Suomen Helluntaiherätyksen helluntaiseurakuntien seurakuntayhteisöön kuuluva itsenäinen paikallisseurakunta. Seurakunnan toimialue Suomessa on Tuusula (Keski-Uusimaa). Seurakunta on kirkkokuntiin/kirkko-organisaatioihin sekä ekumenialiikkeisiin kuulumaton ja sitoutumaton seurakunta.

Tuusulan Helluntaiseurakunnalla on Raamatun mukaisesti vanhimmisto seurakunnan paimenina, kaitsijoina ja johtajina. Vanhimmiston lisäksi seurakuntapalvelijat palvelevat nimetyillä vastuualueilla seurakunnan evankeliumintyössä. Seurakunta toteuttaa seurakuntaviroissa Uuden Testamentin mukaista seurakuntajärjestystä sekä hengellisen yleispappeuden periaatetta. (Apt. 14:23, 16:4, 20:17,28, 1Kor 11:3, Efe 4:11, 1Tim 3:1-16, 2Tim 2:2, Tiit 1:5-9, Jaak 5:14, 1Piet 2:5, Ilm 1:6)

Tuusulan Helluntaiseurakunta toteuttaa evankeliumintyön tehtäväänsä kotimaassa ja ulkomailla valitsemiensa yhteistyökumppaneiden kanssa. Seurakunnan evankeliumintyö muodostuu seuraavista kolmesta pääalueesta:

 • Seurakuntatyö
 • Palvelutyö
 • Lähetystyö

Tuusulan Helluntaiseurakunta on Kristuskeskeinen, lämmin ja elävä seurakunta keskellä Tuusulaa, tarkoitettu elämäksi jokaiselle tuusulalaiselle.

THSRK_logo_2016

Seurakunnan historia

Päätös Tuusulan Helluntaiseurakunnan perustamisesta syntyi 1980 -luvun alkupuolella. Siihen asti seurakunnan toiminta oli jatkunut rukouspiirinä 1970 -luvun puolivälistä alkaen. Seurakunnan toiminta käynnistettiin virallisesti vuonna 1986 yhteistyössä Keravan ja Järvenpään Helluntaiseurakuntien kanssa. Samalla seurakunta liittyi osaksi Suomen Helluntaiherätyksen* itsenäisten helluntaiseurakuntien seurakuntayhteisöä.

Seurakunnan toiminta aloitettiin viikoittain pidettävillä tilaisuuksilla: sunnuntaikokoukset, pyhäkoulu ja rukouskokoukset. Myöhemmin 1980 -luvun lopulla toiminta laajeni vuosittaisiin lasten- ja nuorten kesäleireihin, torikokouksiin sekä telttakokouksiin. 1990 -luvulla toiminta laajeni nuorten Teetupatyöhön, josta se on jatkunut nykypäivään saakka erilaisina lapsi- ja nuorisotyömuotoina.

Seurakunta lähetti ensimmäinen lähetystyöntekijänsä Etiopiaan 1990 -luvun alkupuolella. Lähetystyökomennus kesti lähes kyseisen vuosikymmenen. 2000 -luvulla seurakunta on jatkanut lähetystyötä eri lähetystyökohteissa lähettiensä ja yhteistyökumppaniensa kautta.

Tuusulan Helluntaiseurakunnan vuosikymmenten toiminta ja aikaisempien sukupolvien arvokas työ ovat luoneet hyvän pohjan ja erinomaiset edellytykset nykypäivän Jumalan valtakunnan evankeliumin työlle Tuusulan Helluntaiseurakunnassa ja Tuusulassa. Tämä historiallinen työ jatkuu edelleen Jumalan johdatuksessa.

 

* Helluntaiherätys on kansainvälisessä mittakaavassa kasvavin protestanttinen liike. Vuonna 1958 helluntailaisia laskettiin olevan 8,5 miljoonaa, kun taas vuonna 2011 heitä oli jo 280 miljoonaa. Kaiken kaikkiaan karismaatikkoja oli samana vuonna 584 miljoonaa eli 26,7% kaikista kristityistä.

Helluntaiherätyksen katsotaan alkaneen vuonna 1901 Yhdysvalloissa, josta se levisi vuosisadan ensimmäisinä vuosikymmeninä ympäri maailman. Hengellisen liikehdinnän alkuunpanijana oli niin sanottu helluntaikokemus: Pyhällä Hengellä täyttyminen sekä kielilläpuhumisen ja muiden armolahjojen esiintyminen. Suomen Helluntaiherätys sai alkunsa 1910-luvulla. Helluntaiherätys tuli Suomeen norjalaisen metodistipappi Thomas Ball Barrattin vierailujen vaikutuksesta. Ensimmäinen Helluntaiherätyksen itsenäinen paikallisseurakunta perustettiin Helsinkiin 1915 (Helsingin Siiloan -seurakunta).

Noin vuosisadan aikaisen kehityksen jälkeen Suomen Helluntaiherätyksen seurakuntayhteisössä helluntaiseurakuntia on noin 250 ja jäseniä noin 45 000. Valtaosa Suomen Helluntaiherätykseen kuuluvista helluntaiseurakunnista on pysynyt edelleen Helluntaiherätyksessä itsenäisinä paikallisseurakuntina. Osa Suomen Helluntaiherätyksen helluntaiseurakunnista on liittynyt vuonna 2002 perustettuun Suomen Helluntaikirkko -nimiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan.

THSRK_logo_2016

Seurakunnan evankeliumintyön pääkohdat

Tuusulan Helluntaiseurakunta on Raamatun apostolien palvelutyön perustukselle rakennettu seurakunta, jossa kulmakivenä on itse Herra Jeesus Kristus. Hänessä Pyhästä Hengestä uudestisyntyneet uskovat kristityt liittyvät yhteen ja kasvavat pyhäksi temppeliksi Herrassa (Ef 2:19-22).

Tuusulan Helluntaiseurakunnan evankeliumintyön pääkohdat ovat:

Uskovien kristittyjen uskon vahvistaminen

 • Apostolinen opetus Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta ja Jumalan valtakunnasta
 • Keskinäisessä yhteydessä pysyminen ja yhteisestä uskosta kasvaminen
 • Leivän murtaminen (ehtoollinen)
 • Rukoileminen
 • Pyhällä Hengellä täyttyminen
 • Lähimmäisen palveleminen

Uskovien kristittyjen opetuslapseuttaminen

 • Uskoon tulemisen jälkeen kastaminen Jeesuksen Kristuksen seuraajaksi
 • Pyhällä Hengellä täyttyminen (Pyhän Hengen kaste)
 • Kasvaminen Herran Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa (hengellinen aikuisuus)
 • Oman kutsumuksen löytäminen ja kutsumuksessa palveleminen
 • Armolahjojen käyttäminen seurakunnan rakentumiseksi

Uskosta osattomien evankeliointi

 • Jumalan valtakunnasta ja parannuksen tekemisestä julistaminen
 • Synneistä vapauttavan ja pelastavan evankeliumin saarnaaminen
 • Kutsuminen takaisin Jumalan yhteyteen ja pelastuksen vastaanottaminen Jeesuksessa Kristuksessa
 • Seurakuntayhteyteen ja Jumalan tielle opastaminen
THSRK_logo_2016

Seurakunnan evankeliumintyön näky ja tehtävä

Tuusulan Helluntaiseurakunta on näkyvä ja todellinen osa Jumalan valtakuntaa tässä ajassa tuusulalaisille. Näky Jumalan iankaikkisesta valtakunnasta antaa seurakunnalle selkeän päämäärän, jota kohti edetään Jumalan Pyhän Hengen johdossa. Jumalan valtakunnan julistaminen ja Herran Jeesuksen Kristuksen tuntemisesta opettaminen on seurakunnan keskeinen perustehtävä uudestisyntyneille uskoville kristityille.

Seurakunnassa tehtävä evankeliumintyö perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn (Mat. 28:18-20, Mark. 16:15-16). Tehtävämme on julistaa evankeliumi kuolleesta ja ylösnousseesta, elävästä Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta jokaisen ihmisen sydämelle, pelastukseksi ja todistukseksi.

Toteuttaaksemme tehtäväämme kerromme Tuusulan alueen ihmisille Jeesuksesta Kristuksesta, kutsumme ja opetamme heitä Jumalan tuntemiseen sekä toimimme heille välittävänä hengellisenä kotina (seurakuntana) elämän eri vaiheissa. Haluamme olla Tuusulan alueen ihmisiä sydämen tasolla kohtaava ja Raamatun ilosanomalla saavuttava seurakunta, joka on tunnettu Jumalan voimallisesta läsnäolosta ja Hänen tuntemiseen liittyvästä opetuksesta.

Jeesuksen Kristuksen antaman lähetyskäskyn mukaisesti, Jumalan valtakunnan kirkkauden evankeliumi ristiinnaulitusta, kuolleesta ja ylösnousseesta elävästä Jeesuksesta Kristuksesta on julistettava kaikkialla maailmassa todistukseksi kaikille luoduille, kunnes tulee loppu ja Herra Jeesus Kristus tulee takaisin (Mat. 24:14).

Arvot, joiden pohjalta toimimme seurakunnassamme:

 • Toistemme kunnioitus
 • Yhteistyökykyisyys
 • Avoimuus
 • Sitoutuneisuus