Sinun Kuninkaasi tulee!

SINUN KUNINKAASI TULEE!

”Älä pelkää, tytär Siion; katso, sinun kuninkaasi tulee istuen aasin varsan selässä.” Joh 12:15

Tämän Raamatunjakeen kohdalla toteutui ennustus Messiaan tulemuksesta, jonka Jumala oli ilmoittanut Israelin kansalle mm. profeetta Jesajan 62:11 ja Sakarjan 9:9 kautta.

Pääsiäiseen liittyi odotus, jonka mukaan Jumalan Messias palaisi vapauttamaan kansansa. Jeesuksen ratsastaessa Jerusalemiin, kansa tunnusti Hänet Messiaaksi ja pyysi Häntä osoittamaan pelastavan voimansa. Aasin varsalla ratsastaminen symboloi Jeesuksen olevan rauhan asialla. Jeesuksen odotettiin kuitenkin olevan se Israelin kuningas, joka olisi tullut käyttämään maallista valtaa ja pelastamaan kansan maallisen vallan alaisuudesta. Kansan ”Hoosianna” huuto tarkoitti tässä yhteydessä sitä, että Jumalan pelastus tapahtuisi kansalle välittömästi (Hoosianna; hebr. pelasta nyt).

”Älä pelkää” oli rohkaisuksi Israelin kansalle ja viittasi Jumalan hyvään tahtoon, sekä Jumalan ja ihmisten väliseen tulevaan rauhaan ja pelastukseen Jeesuksen sovitustyön kautta. Ylösnousemuksensa jälkeen Jeesus todisti koko maailmalle, että Hän on odotettu Messias ja koko maailman syntien sovittaja ja ihmiskunnan lunastaja. Israelin kansan odottama ja Jumalan valmistama pelastus toteutui, mutta eri tavalla, kuin kansa sitä odotti. Tämän opetuslapset ymmärsivät vasta sen jälkeen, kun Jeesus oli kirkastettu (jae 16).

Tämän päivän Jeesukseen Kristukseen uskovat odottavat Hänen takaisin tulemusta ja vapautusta maailman ahdistuksista. Odottaessamme Häntä, haluamme ehkä uskoa kaiken muuttuvan paremmaksi vielä tässä ajassa. Ehkä Israelin kansan tavoin odotamme ennen Jeesuksen tulemusta Hänen laittavan maallisen vallan sekä maailman sekasorron ojennukseen. Pyyntömme on, että näytä Herra voimasi ja ”pelasta nyt” meidät tältä kaikelta tapahtuvalta. Poista kulkutaudit keskuudestamme. Muuta talous ja olosuhteet paremmaksi. Suista Herra nykyinen hallitsija pois vallasta, korvaa hänet paremmalla, sinun mielesi mukaisella hallitsijalla. Herra poista ahdistukset ja tuska keskuudestamme. Pyynnöissämme ei ole mitään väärää, kunhan ne toteuttavat Jumalan suunnitelmaa. Jumalan lapsena meidän pitää ja tuleekin turvautua rohkeasti Jumalaan hädän päivänä; ”Ja avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua, ja sinun pitää kunnioittaman minua.”  Psalmi 50:15.

Ihminen on aina halunnut ratkaista ongelmansa itse ja olla riippumaton kenestäkään muusta. Tästä meistä jokainen löytää itsensä. Paratiisin syntiinlankeemuksessa ihminen ylensi itsensä Jumalan edessä. Ihminen, joka toteaa sydämessään, ettei tarvitse Jumalaa, elää ylpeyden synnissä korottaen itsensä Jumalan yläpuolelle. Jeesus sanoi Pietarille kovat sanat sen jälkeen, kun Jeesus oli kertonut kuolevansa ja nousevansa ylös, ja josta Pietari oli Häntä sen jälkeen nuhdellut; ”Mutta hän kääntyi ja sanoi Pietarille: ”Mene pois minun edestäni, saatana; sinä olet minulle pahennukseksi, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten.” Matteus 16:23. Pietarin lihaa ei oltu vielä ristiinnaulittu. Se oli vielä Saatanan vallassa. Jeesus kuitenkin näki, kuka Pietarissa puhui. Siksi Jeesuksen sanat kohdistuivat Saatanaan. Se ei koskaan halua Jumalan tahdon toteutuvan ja ihmisten pelastuvan. Se on jatkuvassa sodassa Kristuksen ruumista kohtaan. Sen tehtävänä on tuhota koko ihmiskunta, saaden heidät keskittymään vain itseensä. Siksi se ei ”ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten”.

Israelin kansa joutui Vanhan Testamentin aikana kokemaan Jumalan useita tuomioita. Myös Israelin kansan ympärillä olevat kansat joutuivat Jumalan tuomioiden kohteeksi; Niin minä panen tuomiot toimeen Egyptissä, ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra.”Hes 30:19. Israelin kansan tuomiot olivat yleensä seurausta siitä, että kansa rikkoi liiton sopimuksen Jumalan kanssa. Muiden kansojen tuomiot taas johtuivat siitä, että ne olivat nousseet Israelin Jumalaa ja Hänen esikoiskansaansa vastaan. Tästä ymmärrämme, että kaikkien maailman kansojen olosuhteet ja kohtalot ovat Jumalan käsissä. Hän istuu Taivaan valtaistuimella ja hallitsee sieltä luomakuntaansa. On tiedostettava, että kaikki asiat maailmassa tapahtuvat Jumalan tahdosta tai sallimuksesta. Ihmiselle on annettu vapaa tahto elää Jumalan tahdossa tai sallimuksessa. Valinnan seuraukset ovat nähtävissä niin yksittäisen ihmisen kuin kansakuntien elämässä. Mutta juuri tällä hetkellä Jumalalla on asiaa koko ihmiskunnalle sitä koettelevan pandemian kautta. Jumala ei voi katsoa enää sitä, että Hänen nimeään pilkataan. Ihmiskunnan syntimalja täyttyy sen synneistä ja epäjumalanpalveluksesta Jumalan edessä. He eivät ota vastaan Jumalan Sanaa. Se on tullut heille pilkaksi, Katso, heidän korvansa ovat ympärileikkaamattomat, eivät he voi kuunnella. Katso, Herran sana on tullut heille pilkaksi, ei se heille kelpaa.” Jer. 6:10b.

Jeesuksen tulemus on lähellä ja Hän haluaa ottaa ihmiskunnalta pois sen, mikä on muodostunut epäjumalaksi kaikkien ihmisten, myös Häneen uskovien sydämissä. Hän haluaa murtaa siellä olevan mammonan epäjumalan ja ylpeyden synnin, joka estää ihmisen tulemasta Jumalan luokse. Samalla Hän haluaa myös lujittaa Häneen uskovien suhdetta Häneen. Ajallisten tuomioiden takana on nähtävä aina rakastava, oikeudenmukainen, täynnä armoa ja totuutta oleva Jumala. Hän haluaa viimeiseen asti herättää ja pelastaa jokaisen ihmisen sielun uskomaan Häneen. Kaikki eivät kuitenkaan tule valitsemaan Jumalan valmistamaa pelastuksen tietä Jumalan puhuttelusta huolimatta, ”…pilkkasivat taivaan Jumalaa tuskiensa ja paiseittensa tähden, mutta eivät tehneet parannusta teoistansa.” Ilm 16:11 .

Olemme kuulleet viime päivinä mediassa siitä, kuinka Suomen kansa lähtee jälleenrakentamaan Suomea. On viitattu sotien jälkeiseen jälleenrakennusaikaan, jolla haetaan kansakunnalle yhteishenkeä. Viestejä kuuluu myös siitä, kuinka me voitamme epidemian ja kuinka me hallitsemme sitä. Tämä kaikki edellä mainittu on ihmisen ylpeyttä Jumalan edessä: ”Ihmiset eivät etsi sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten”. Toisin sanoen he sanovat: ”Me hoidamme tämän. Me tiedämme mitä teemme. Me emme tarvitse Jumalaa avuksemme”. He eivät käänny Hänen puoleensa, joka voi, ja jolla on valta auttaa ihmiskuntaa. Jumala armahti parannuksen tehnyttä Niiniveen kaupunkia julistamaltaan tuhon tuomiolta, kun se katui syntejään ja teki parannuksen Jumalan edessä (Joona 3:10). Tarvittiin vain yksi Jumalan kutsuma mies saarnaamaan Jumalan ilmoitus Niiniveen kaupungin asukkaille. Tätä Jumala odottaa nyt Hänestä pois poikenneilta, Suomen kansalta ja koko ihmiskunnalta; synneistään parannuksen tekemistä, jotta Hän voi armahtaa ja antaa heille pelastuksen Jeesuksessa Kristuksessa. Jumala haluaa tuoda ihmiset Jeesuksessa Kristuksessa takaisin yhteyteensä. Kuten Niiniveen kohdalla voitiin todeta, tuhon tuomion eteneminen pysähtyi, kun kansa kääntyi sydämessään Jumalan puoleen. Mitä tapahtuisikaan pandemialle, kun koko ihmiskunta tekisi parannuksen synneistään!

Ensimmäisenä pääsiäisenä Egyptissä Israelin kansa valmistautui Jumalan antamien ohjeiden mukaisesti pääsiäisaterialle. Pääsiäisenä puolenyön aikaan kävi kymmenes vitsaus yli Egyptin maan. Jumalan enkeli surmasi kaikki esikoiset, ihmisten ja eläinten. Ohje Israelin kansalle oli vihmoa virheettömän teurastetun karitsan veri kunkin Israelin kansan asumuksen molempiin pihtipieliin ja oven yläosaan (2Moos 12:7). Se oli merkkinä tuhoojalle, ettei hän saanut surmata Israelin kansan esikoisia, Ja veri on oleva merkki, teille suojelukseksi, taloissa, joissa olette; sillä kun minä näen veren, niin minä menen teidän ohitsenne, eikä rangaistus ole tuhoava teitä, kun minä rankaisen Egyptin maata” 2Moos 12:13. Verellä sivelty asumus säästyi Jumalan vihalta ja tuomiolta. Veri suojeli verellä merkityn kansan asumuksissa. Veri ei näkynyt asumuksen sisälle asukkaille eikä sieltä saanut poistua ulkopuolelle ennen aamua. Kansan tuli toimia ja odottaa Jumalan antamien ohjeiden mukaisesti. Uhratun karitsan pyhitetty veri suojeli Israelin kansan.

Uuden liiton uudestisyntyneissä uskovissa kristityissä Jeesuksen veri on merkkinä Jumalan antamasta pelastuksesta, ”Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä.” Joh 6:54. Uskovat kristityt ovat Jeesuksen verellä erotettu ja lunastettu maailman kansoista Jumalan kansaksi. Jeesuksen Kristuksen veri on sovittanut ja pyhittänyt heidät. Jeesuksen veri on sivelty heidän sydämeensä Pyhän Hengen kautta. Jeesuksen veressä on iankaikkinen elämä, joka virtaa heissä. He ovat pelastuksen sisäpuolella, jossa Jumalan Pojan veri suojelee heitä. He vaeltavat tämän muukalaisuuden ajan turvaten Jeesuksen veren antamaan suojaan täydessä uskovan varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä (Hebr 10:22). Heissä on nähtävissä juuri se sydämen usko ja rauha, jonka Jeesus on antanut heille, ”Minun rauhani – sen Minä annan teille” Joh 14:27. Joilla on rauha Jumalan kanssa Jeesuksessa Kristuksessa, voivat levätä Hänen antamassa rauhassa. Jumalan antama rauha käy yli ymmärryksen ja antaa levon sielullemme sen uskon tietoisuuden kautta, jonka Jumalan on antanut sydämeemme Pyhän Hengen kautta. Meissä oleva rauha tulee Jumalan valtaistuimelta.

Kuten Israelin kansaa kehotettiin olemaan valmiina lähtöön Egyptistä, kehotetaan meitä olemaan myös valmiina lähtöön Jeesuksen palatessa. Herran ohjeet tähän hetkeen ovat meille selkeitä: ”Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä, valvokaa, rukoilkaa lakkaamatta ja nostakaa päänne, iloitkaa, koska teidän vapautuksenne on lähellä”. Kokoontuminen Taivaalliselle hääaterialle tapahtuu hetkessä (Matteus 24:27). Sinun Kuninkaasi tulee! Älä pelkää! Nämä ovat Jumalan sanoja Jeesukseen uskoville tänään. Älä pelkää sitä, mitä nyt ja tulevina aikoina tapahtuu. Jumalalla on kaikki hallinnassa kaikkien maailman olosuhteiden keskellä. Hän, Kaikkivaltias Jumala, toteuttaa parhaillaan suunnitelmaansa koko ihmiskunnan ja niiden kohdalla, jotka tahtovat valita Jumalan valmistaman pelastuksen! Joka on ottanut Korkeimman suojakseen, voi omistaa seuraavan Jumalan Sanan lupauksen itselleen: ”Herra on minun turvani ja linnani, hän on minun Jumalani, johon minä turvaan.” Psalmi 91.

Rukoilen, että juuri lukemasi teksti saa viedä Sinut Pyhässä Hengessä Jumalan Sanan totuuksien äärelle ja vahvistaa uskoasi Herraan Jeesukseen Kristukseen!

Marko Honkanen
Tuusulan Helluntaiseurakunta