Arvioitavana aika!

ARVIOITAVANA AIKA!

”Ja fariseukset ja saddukeukset tulivat Hänen luoksensa ja kiusasivat Häntä pyytäen Häntä näyttämään heille merkin taivaasta. Mutta Hän vastasi ja sanoi heille:`Kun ilta tulee, sanotte te: Tulee selkeä ilma, sillä taivas ruskottaa, ja aamulla: Tänään tulee rajuilma, sillä taivas ruskottaa ja on synkkä. Taivaan muodon te osaatte arvioida, mutta aikain merkkejä ette osaa.´ Tämä paha ja aviorikkoja sukupolvi tavoittelee merkkiä mutta sille ei anneta muuta merk-kiä kuin Joonaan merkki.” (Matteus 16:1-4)

”O tempora, o mores,” eli ”voi aikoja, voi tapoja,” sanoi roomalainen konsuli Cicero kuvatessaan omaa aikaansa. Aika, katoavaisuus ja iankaikkisuus ovat keskeisiä käsitteitä inhimillisessä  elämässä. Aika ja sen katoavaisuus asettavat rajat ihmisen elämälle.  Iankaikkisuus,  tuo järjellemme  käsittämätön aikaa kuvaa sana, on toisille rajaton toivon lähde, toisille taas merkityksetön seikka. Aika on osattava käyttää oikein ja hyödyllisesti, koska käytettyä aikaa ei saa takaisin.

Meitä kuten Jeesuksen aikalaisiakin kiinnostavat aikain merkit. Parhaiten myyviä kristillisiä kirjoja, kasetteja tai lehtiä ovat ne, jotka ovat ns. profetaalisia, ajan merkkejä pohtivia. Valitettavan usein ne ruokkivat vain meidän sensaatiohakuista mieltämme eivätkä johda käytännön sovelluksiin elämässämme. Haluamme extra merkin ”taivaasta” kuten fariseukset. Raamatun ilmoitus Kristuksen paluusta ja sitä edeltävistä tapahtumista on vaarassa hukkua mitä lennokkaimpien profetaalisten visioiden alle.

Arvioimmeko aikaamme toisin kuin aikansa fariseukset? Ovatko johtopäätöksemme ajan tulkinnasta käytännön läheisiä? On helpohkoa kysellä mutta vaikeampaa on antaa oikeaan osuvia vastauksia. Yritän kuitenkin herätellä joitakin ajatuksia. Ajan varmin profeetallinen kello on Israel. Se mitä Israelissa on vuoden 1948 jälkeen tapahtunut kertoo miten pitkälle Jumalan pelastushistoriassa on edetty. Monia virhearvioita on tehty mutta siitä huolimatta on avoimesti ja rohkeasti seurattava mitä Israelissa tapahtuu. Suuret linjat näkyvät aika selkeästi. Israel on ponnisteluissaan rauhan saamiseksi jäämässä yksin. On toteutumassa Sakarjan profetia (12:3), ”ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille: kaikki, jotka sitä nostavat repivät pahoin itsensä; ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan.” Ensiarvoisen tärkeää on rukoilla Israelin messiaanisten seurakuntien puolesta. Toivottakaamme ”Shalom” sanan kaikessa merkityksessä Jerusalemille ja tehkäämme oma osuutemme sen toteutumiseksi.

Yleinen maailman tilanteen kehitys ja tulevaisuudesta tehdyt arviot kertovat vääjämätöntä kieltään. Sivilisaatiomme elää loppusuoralla. Pää on tullut ”makkaranleikkaajan käteen jo aikoja sitten”! Jos Rooman klubi ja vastaavat järjestöt antavat sivilisaatiollemme 30-50 vuotta aikaa, on kristittyjen kysyttävä: Mikä hetki on?

Olemme poikkeuksellinen sukupolvi monessa mielessä. Meillä on enemmän evankelioitavia kuin millään ennen meitä eläneellä sukupolvella. Noin 300.000.000 (kolme miljardia) ihmistä ei ole kuullut Jeesuksesta omalla kielellään. Paavalin aloittaessa lähetystyön maailman väestö oli arviolta 230.000.000 (230 miljoonaa). Tämä on seurausta räjähdysmäisestä väestön kasvusta. Vuonna 1950 meitä oli 3 miljardia ja nyt 70-vuotta myöhemmin jo lähes 8 miljardia. Tämän lisäksi maailman väestö pakkautuu kaupunkeihin. Se luo monenlaisia ongelmia ja on suuri haaste lähetystyölle. Teollistuneiden länsimaiden varallisuus on suurempi kuin koskaan. Radion, television, internetin jne. saaminen mukaan evankeliumin julistamiseen antaa lähetystyölle mahdollisuuden tavoittaa nämä miljardit evankeliumilla.

Pienenä seurakuntana kuitenkin Tuusula ja Suomi ovat jatkuvasti rukoustemme kohteena. Koemme, että emme saa jäädä laakereillamme lepäämään vaan on herkeämättä etsittävä uusia mahdollisuuksia julistaa Kristuksen evankeliumia alkaen Tuusulasta. Ajan merkit kertovat meille selkeästi, että se mitä aiomme  tehdä on tehtävä nyt eikä ”viidestoista päivä.”

Kysykäämme kammioissamme rukoillessa Jumalalta mitä Hän haluaa meidän tekevän. Kysy itseltäsi Herran edessä onko aika arviosi oikea ja ovatko siitä tekemäsi käytännön ratkaisut oikeat. Jos kerran uskomme, että Kristuksen paluu tapahtuu sukupolvemme aikana, niin näkyköön se myös arkemme ratkaisuissa. Panostakaamme evankeliumin eteenpäin viemiseen, ei merkkiä odottaen vaan esimerkkiä näyttäen.

Aki Miettinen
Tuusulan Helluntaiseurakunta